Officers

PRESIDENT

Honorable James E. Snyder     

 

1st VICE PRESIDENT        

          

 Honorable Margaret Mullen   

 2nd VICE PRESIDENT

Honorable Diane M. Shelley

 

 3rd VICE PRESIDENT

Honorable Barbara Crowder

SECRETARY

Honorable Eileen O'Neill Burke

 TREASURER

  

Honorable David K. Overstreet